אני שמח שבחרנו בצוות של שטראוס אסטרטגיה כדי ללוות אותנו בתהליך התוויית האסטרטגיה הדיגיטלית של בית החולים. במסגרת הפרויקט, שמנו לנו למטרה לפתח את חווית הצוות המטפל באופן שיביא לשיפור מתן שירותי הרפואה, חווית המטופל והתייעלות תפעולית באיכילוב.
הצוות של שטראוס הוביל תהליך יעיל ובעל ערך שבמסגרתו הוגדרו החזון, המטרה והקווים המנחים, הוגדרו מרכיבי הפתרון הדיגיטלי הנדרש, נקבעה מפת דרכים למימוש טרנספורמציה דיגיטלית, הוגדרה מתודולוגית התהליך למיפוי וגיבוש מסעות לקוח, וכל אלה נפרטו לכדי תכנית עבודה ליישום. היישום עזר לנו להגיע לרמת בשלות יוצאת דופן בתחום השירותים הדיגיטליים, וסייע להמשך דרכינו.