אוטמציית תהליכים עסקיים

מיפוי והגדרת צרכים ודרישות מתהליכי אוטומציה בשרשרת אספקה
תוך התוויית תהליכים ופתרונות ניהול פרויקטים הנדסיים

ניהול פרויקטים

מיפוי, הגדרת צרכים ודרישות מתהליכי אוטומציה בשרשרת אספקה תוך התוויית תהליכים ופתרונות ניהול פרויקטים הנדסיים

B2B

מתן פתרונות טכנולוגיים, תהליכיים ועסקיים מתקדמים תוך יכולת התאמה מיטבית לצרכי הארגון, כדוגמת לווי תהליך בחירת פורטל ספקים / B2B

ERP ו-CRM

בחינת מערכות קיימות אל מול צרכי הארגון וביצוע התאמה מיטבית של הטכנולוגיה והתהליכים לאסטרטגיית הארגון


RPA

בחינת תהליכים רלוונטיים לטובת מעבר לביצוע אוטומטי, באמצעות רובוט המייעל תהליכים אנושיים ומקטין טעויות ומייצר התייעלות משמעותית

ניהול השינוי

לווי גורמי מפתח תוך רתימת כל המעורבים להצלחת השינוי והטמעת האסטרטגיה, הטכנולוגיה והתהליכים בארגון