CEO Awards Event 24/1/2016


שבעה מנכ"לים בכירים במשק יקבלו את אות המנכ"ל המצטיין
האותות יוענקו במסגרת האירוע השנתי CEO Awards, בארגון אנשים ומחשבים ושטראוס אסטרטגיה,בראשותו של אבנר שטראוס. 

רוצה לדעת מי הם השופטים, והמנכ"לים המצטיינים לשנת 2015? 

מן העיתנות

מחמיאים לנו...תודה ליניב מגל מגלובס על הכתבה המפרגנת
מחמיאים לנו...תודה ליניב מגל מגלובס על הכתבה המפרגנת
עיקרי התובנות של שטראוס אסטרטגיה, כתבה מאנשים ומחשבים

מלאו את הטופס להרשמה לאירוע

24/1/16 | Ceo Awards | ראשון לציון