תרומה לקהילה

ערך הנתינה הינו אחד מהערכים המובילים בערכי חברת שטראוס אסטרטגיה.

תרומה לקהילה הינו ביטוי להנחת יסוד בשטראוס אסטרטגיה כי יועצי החברה בוחרים לפעול מתוך הכרה בצורך קיים, ומתוך גישה של אחריות חברתית. מדובר בעשייה שהיא מעבר לחובותיו הבסיסיות של העובד.
עובדי שטראוס אסטרטגיה מאמינים כי ברוח ההתנדבות, הערך האנושי המוסף הינו הדדי הן למתנדב והן לנתרם.

חברת שטראוס אסטרטגיה ועובדיה מתנדבים, פועלים ותורמים באופן שוטף לגופים הבאים: