אסטרטגיה

בניית אסטרטגית צמיחה עסקית וכן הובלת תהליכי בניית אסטרטגיה למערכות מידע תוך השגת מצוינות תפעולית, אפקטיביות ושיפור התפוקות העסקיות מן המערכות והתשתיות, תוך התאמת המבנה הארגוני ותהליכי העבודה על מנת למקסם את הערך שגוף מערכות המידע מביא לארגון ובהתאם לכך – הצלחה עסקית

אסטרטגיה

בניית אסטרטגית צמיחה עסקית וכן הובלת תהליכי בניית אסטרטגיה למערכות מידע תוך השגת מצוינות תפעולית, אפקטיביות ושיפור התפוקות העסקיות מן המערכות והתשתיות, תוך התאמת המבנה הארגוני ותהליכי העבודה על מנת למקסם את הערך שגוף מערכות המידע מביא לארגון ובהתאם לכך – הצלחה עסקית

אסטרטגית צמיחה עסקית

על בסיס מתודולוגית Design Thinking שהותאמה לשוק הישראלי – גיבוש מסעות לקוח ותהליכים עסקיים בערוצים השונים וב Back Office לתהליכי המכירה והשירות

תכנית אסטרטגית למחשוב

בניית מפת דרכים רב שנתית למערכות מידע בהלימה לאסטרטגיה הארגונית תוך בחינת מערכות, תשתיות, מבנה ארגוני, תהליכי עבודה ותקציב

מבנה ארגוני ותהליכים

התאמת המבנה הארגוני של מערכות המידע ובניית תוכנית עבודה רב שנתית למימוש, תוך הגדרת תהליכי עבודה תומכים

מצוינות תפעולית

ניתוח תהליכי עבודה, הסכמים עם ספקים ומתן המלצות במטרה למקסם את התפוקה והשירות להשגת מצוינות תפעולית

בחירת מערכות ליבה

בחינת אלטרנטיבות להחלפת מערכות ליבה תוך ניתוח החלופות השונות בהיבטי עלויות וסיכונים והתאמה מיטבית לצרכי הארגון

מיזוג גופי IT

תכנון וניהול מיזוג גופי IT בהלימה
ליעדי הארגון

גלילה לראש העמוד