אסטרטגיה IT

בניית אסטרטגיה ארגונית למערכות מידע תוך השגת מצוינות תפעולית, אפקטיביות ושיפור המבנה הארגוני
ותהליכי העבודה על מנת למקסם את הערך שגוף ה-
IT מביא לארגון ובהתאם לכך- הצלחה עסקית

תכנית אסטרטגית למחשוב

בניית מפת דרכים רב שנתית למערכות מידע בהלימה לאסטרטגיה הארגונית תוך בחינת מערכות, תשתיות, מבנה ארגוני, תהליכי עבודה ותקציב

מבנה ארגוני ותהליכים

התאמת המבנה הארגוני של מערכות המידע ובניית תוכנית עבודה רב שנתית למימוש, תוך הגדרת תהליכי עבודה תומכים

מיזוג גופי IT

תכנון וניהול מיזוג גופי IT בהלימה
ליעדי הארגון


בחירת מערכות ליבה

בחינת אלטרנטיבות להחלפת מערכות ליבה תוך ניתוח החלופות השונות בהיבטי עלויות וסיכונים והתאמה מיטבית לצרכי הארגון

מצוינות תפעולית

ניתוח תהליכי עבודה, הסכמים עם ספקים ומתן המלצות במטרה למקסם את התפוקה והשירות להשגת מצוינות תפעולית