ארכיטקטורה ותשתיות

  • בחינה מהירה של בריאות הארכיטקטורה הארגונית
  • שיפור הארכיטקטורה היישומית והטכנולוגית
  • תכנון והטמעת Agile ו-DevOps
  • מבנה ארגוני ותהליכי עבודה בגופי פיתוח
  • הטמעת חדשנות טכנולוגית בגופי פיתוח ארגוניים
  • תכנון כולל של מערך התשתיות: פלטפורמות, כלים, מבנה ארגוני, תהליכי עבודה, תכנית עבודה רב שנתית ליישום
  • תכנון והטמעת פתרון ונהלי DRP ו-BCP
  • תכנון וניהול DC Relocation